Warmtepompmarkt groeit snel

27 september 2017

Qua omzetwaarde gaat de warmtepomp komend jaar de cv-ketel voorbij. In 2018 zal er naar schatting voor ca. € 250 miljoen aan (hybride) warmtepompen geïnstalleerd worden, tegenover ca. € 220 miljoen aan HR-ketels. Hiermee is de warmtepomp in omzetwaarde conventionele apparatuur definitief voorbij. Dat blijkt uit onderzoek van Warmtepompstrategie, een initiatief van duurzaam adviesbureau Business Development Holland (BDH).

“Deze verschuiving geeft naast de duurzame trend ook een duidelijke economische trend aan: van het goedkopere apparaat met hoge variabele kosten (de HR-ketel) naar een duurder apparaat met lagere variabele kosten (de warmtepomp)”, schrijft Peter Wagener van consultancybedrijf Warmtepompstrategie. “Voor de eindgebruiker gunstig: deze doet een eenmalige investering en heeft veel minder last van fluctuerende gasprijzen. Een goed signaal voor de warmtepompsector, waaronder leveranciers en installateurs: particulieren en bedrijven zijn bereid te investeren in duurzaamheid.”

Verduurzaming

Het aandeel warmtepompen in nieuwbouw en renovatie maakt een gestage groei door, meldt Warmtepompstrategie. Door dit stijgende aandeel zal naar verwachting eind 2018 de totale omzetwaarde van warmtepompen voor het eerst hoger liggen dan die van gasgestookte ketels. Het toenemende aandeel van warmtepompen komt onder andere doordat warmtepompen bij nieuwbouw steeds vaker de standaard zijn en de techniek via de ISDE gesubsidieerd wordt. Daarnaast kiezen veel gemeenten ervoor om nieuwbouw niet meer op het aardgasnet aan te sluiten. Ook veel woningcorporaties aan de slag gegaan met warmtepompen, zoals bijvoorbeeld bij NOM-renovatieprojecten. Ook de toepassing van hybride warmtepompen, de combinatie van een warmtepomp met een gasketel als backup, is in de praktijk al veelvuldig toegepast. Voor corporaties zijn warmtepompen een interessante optie om tot een CO2-neutraal woningbestand in 2050 te komen.

Naar nieuwslijst