Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van CoolConnect, Willem Dreeslaan 180, 2729 NJ, Zoetermeer. ingeschreven onder KvK Haaglanden 28080534, emailadres: info@coolconnect.nl

Definities
In deze Privacyverklaring worden de volgende definities gehanteerd:

Privacyverklaring: deze Privacyverklaring

Website: de Website onder www.coolconnect.nl

Bezoeker: iedere gebruiker van bovengenoemde website

CoolConnect: CoolConnect, Willem Dreeslaan 180, 2729 NJ , Zoetermeer

Persoonsgegevens: persoonsgegevens en andere data verkregen vanuit de Website ten behoeve van persoonlijke correspondentie, verwerking van informatieaanvragen, verwerking van persoonsgegevens voor de inschrijvingen van acties en evenementen, verwerking van sollicitaties en verwerking van data verkregen uit het plaatsen van cookies door CoolConnect en door derden.

Inleiding en toepasselijkheid
CoolConnect respecteert de privacy van de bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle Persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de Website. CoolConnect verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In deze Privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Verwerking van de persoonsgegevens
CoolConnect behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. CoolConnect verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. CoolConnect verzamelt Persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen van aanmeldingen voor bepaalde acties en evenementen. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, emailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Verstrekking van gegevens aan derden
CoolConnect verklaard uitdrukkelijk geen Persoonsgegevens aan derden te verstrekken, tenzij CoolConnect daartoe verplicht is op grond van de wet of de bezoeker ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Cookies
CoolConnect maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Deze cookies hebben verschillende doeleinden en functies. Hieronder treft de bezoeker een lijst van cookies aan die geplaatst worden door CoolConnect en door derden, alsmede een beschrijving van de doeleinden en functionaliteit van deze cookies.

Authentication cookies
CoolConnect maakt gebruikt van authentication cookies. Met behulp van deze cookies kan de bezoeker persoonlijke pagina’s openen zonder dat de bezoeker iedere keer opnieuw in hoeft te loggen.
CoolConnect bewaard deze cookies tijdelijk, voor de duur van een websessie. Zodra de bezoeker zijn webbrowser afsluit, worden de cookies verwijderd.

User input cookies
CoolConnect maakt gebruik van user input cookies. Hiermee wordt bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker gedurende een websessie opgeslagen. Zodra de bezoeker zijn browser afsluit wordt de cookie automatisch verwijderd. User input cookies zijn nodig om de Website goed te laten functioneren.

Analytics cookies
CoolConnect maakt gebruik van Google analytics cookies. Met behulp van Google analytics cookies krijgt CoolConnect inzage in verschillende statistieken zoals het bezoekersaantallen, populaire pagina’s, onderwerpen en zoekwoorden. Op deze manier kan CoolConnect de communicatie beter afstemmen aan de behoeften van de bezoeker. CoolConnect heeft aan Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees hier het Privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacybeleid van Google Analytics.

Social plug-ins content tracking cookies zoals bijvoorbeeld voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+
CoolConnect kan sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ cookies plaatsen op de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon van de bezoeker. Het plaatsen van deze cookies kan bijvoorbeeld nodig zijn om voor het ‘liken’ van berichten en om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken, maar kan ook advertentiedoeleinden dienen. CoolConnect adviseert de bezoeker de privacy verklaringen van Facebook, van LinkedIn, van Twitter en van Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Multimedia player cookies
CoolConnect plaatst incidenteel een video via toepassingen zoals bijvoorbeeld YouTube. Een ingesloten video verzamelt zelf via Google Analytics inzicht in het surfgedrag van de bezoeker. Een ingesloten YouTube video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. CoolConnect maakt gebruik van deze diensten om videocontent af te kunnen spelen op de Website. CoolConnect kan deze gegevens niet herleiden tot persoonsgegevens. Het plaatsen van deze cookies zijn noodzakelijk om de video’s te kunnen afspelen. CoolConnect adviseert de bezoeker de privacy verklaringen van bijvoorbeeld YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Bewaartermijnen
CoolConnect bewaart Persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal een jaar na het laatste bezoek van de Website, tenzij CoolConnect op grond van wettelijke bepalingen verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De authentication cookies alsook de user input cookies zijn ‘websessie cookies’ en worden meteen verwijderd zodra de bezoeker zijn browser afsluit. De analytics cookies voor Google, de social plug-ins cookies voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ en de multimedia player cookies worden langer dan een websessie bewaard. Voor de bewaartermijnen van deze cookies verwijst CoolConnect de bezoeker door naar de eerder genoemde privacyverklaringen van Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Vimeo en YouTube.

Instellen van cookievoorkeuren
De bezoeker kan te allen tijde zelf beslissen om cookies te accepteren of te weigeren. Hiertoe kan de bezoeker de instellingen in zijn browser aanpassen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst CoolConnect de bezoeker naar de informatiepagina van de eigen browser voor het instellen van zijn cookievoorkeuren. Heeft de bezoeker toestemming verleend voor het plaatsen van cookies en wenst de bezoeker deze toestemming weer in te trekken, dan kan de bezoeker dit doen door de cookies op zijn computer, tablet, laptop of mobiele telefoon te verwijderen. Heeft de bezoeker zijn toestemming ingetrokken, dan zal CoolConnect de bezoeker bij een volgend bezoek aan de Website wederom zijn toestemming vragen voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens alsook het plaatsen van cookies. Voor het plaatsen van authentication cookies en user Input cookies behoeft CoolConnect aan de bezoeker geen toestemming te vragen. Deze cookies zijn namelijk nodig voor het (goed) functioneren van de Website.

Beveiliging van de Persoonsgegevens
CoolConnect draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle Persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van CoolConnect. Deze databank is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van CoolConnect voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. CoolConnect spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technieken en organisatorische maatregelen.CoolConnect is echter niet aansprakelijk voor deze privacyverklaring of voor het verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van Persoonsgegevens aan CoolConnect.

Rechten van de bezoeker
De bezoeker van de Website heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de Persoonsgegevens, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de bezoeker van deze rechten gebruik wil maken, of indien de bezoeker vragen heeft over deze Privacyverklaring dan kan de bezoeker CoolConnect bereiken op privacy@coolconnect.nl of een brief sturen naar CoolConnect, Willem Dreeslaan 180, 2729 NJ , Zoetermeer t.a.v. de afdeling administratie.

Links
Op de Website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. CoolConnect kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties.
CoolConnect raad de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen Privacyverklaring
CoolConnect behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen.
Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bij aanpassing van de Privacyverklaring zal CoolConnect de bezoeker wijzen op de vernieuwde Privacyverklaring en de bezoeker wederom zijn toestemming vragen