Subsidies

Warmtepomp systemen.

Omdat onze systemen aan de strengste milieu eisen voldoen kan de zakelijke koper gebruik maken van verschillende subsidie regelingen. U moet de installatie vijf jaar in bezit houden. In het geval de installatie binnen vijf jaar verkocht wordt moet een gedeelte van de subsidie worden terug betaald. Indien u overgaat tot de aanschaf van een warmtepomp systeem kunnen wij de subsidieaanvragen voor u coördineren. Deze dient uiterlijk drie maanden na schriftelijke opdracht door u ingediend te worden. 
De energiecode voor 2018 is 211104

Ook voor particulieren die investeren in een duurzame warmtepomp zijn er interssante subsidies beschikbaar.
Uitgebreide informatie over de subsidiemogelijkheden voor warmtepompen vindt u  hier


Zonnestroom systemen.

Voor de zakelijke gebruiker bestaan er meerdere vormen van subsidie op zonnepanelen.
In de meeste gevallen gaat het hierbij om extra fiscale aftrek op de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)
Zonnepanelen komen in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. Voor meer informatie klik hier

Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Asbesthoudende daken met zonnepanelen vervangen (MIA en VAMIL). Heeft u een asbest dak, dan bestaan er nog eens extra subsidiemogelijkheden. Hiervoor is de zogenaamde Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) beschikbaar. Raadpleeg hiervoor de MIA/VAMIL-voorwaarden van de belastingdienst. Voor meer informatie klik hier.

SDE+ subsidie voor grote projecten
Bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren of gaan produceren kunnen gebruik maken van deze subsidie.
Dit is geen subsidie die eenmalig bij de aanschaf wordt uitgekeerd maar een subsidie die jaarlijks wordt uitgekeerd en feitelijk de kosten dekt van de meerprijs van zonnestroom ten opzichte van grijze stroom.

Particulieren
Helaas is er voor particulieren nog geen landelijke subsidie op zonnepanelen. Wel zijn er lokale initiatieven via de overheid beschikbaar Voor particulieren is er echter een interessante manier om een bijdrage te krijgen bij de aanschaf van zonnepanelen. Hierbij gaat het om de teruggave van BTW op de gehele installatie, zowel het materiaal als de aanschafskosten. Dit betekent dat 21% van de totale investering teruggevorderd kan worden. Een particulier kan namelijk bij de levering van stroom aan het net beschouwd worden als ondernemer. Daardoor kan alle BTW na aanschaf worden teruggevorderd.
De particulier hoeft zich hiervoor niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.