Financiering

Het is mogelijk een financiering aan te vragen voor de aanschaf van een duurzaame investering. De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds heeft een omvang van € 300 miljoen waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in.

Wat is een energiebespaarlening?

De energiebespaarlening is een fonds dat wordt ingezet om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren een gunstige Energiebespaarlening te bieden. Je gebruikt de energiebespaarlening voor bijvoorbeeld de financiering van zonnepanelen.  Bekijk informatie over de energiebespaarlening .

Vertel me meer